การล้างหม้อน้ำรถยนต์ด้วยตนเอง

การล้างหม้อน้ำรถยนต์ด้วยตนเอง

การล้างหม้อน้ำรถยนต์โดยไม่ต้องพึ่งร้านซ่อมรถยนต์เพราะเราสามารถทำกันเองได้ จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกมาก

By NICK JOHNSON

การล้างหม้อน้ำรถยนต์ด้วยตนเอง

การล้างหม้อน้ำรถยนต์โดยไม่ต้องพึ่งร้านซ่อมรถยนต์เพราะเราสามารถทำกันเองได้ จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกมาก

การล้างหม้อน้ำรถยนต์ ขั้นแรกคือการเตรียมอุปกรณ์สิ่งที่ต้องเตรียม มี ถังน้ำ 1 ใบ สายยางเล็ก 1 เส้น ที่ไม่ได้ต่อกับก๊อกน้ำ สายยางเส้นใหญ่ 1 เส้น ที่ต่อกับก๊อกน้ำ ผงสักฟอกสักพอประมาณ

ขั้นตอนต่อไป เริ่มจากน้ำเอาสายยางเส้น ดูดเอาน้ำในหม้อน้ำรถยนต์ออกก่อน โดยดูดใส่ถังน้ำที่เราเตรียมเอาไว้ แต่ไม่ต้องเอาดูดออกหมด แค่บางส่วนพอ จากนั้นนำเอาผงสักฟอกสักประมาณครึ่งช้อนนำเอาไปใส่ในหม้อน้ำ แล้วเติมน้ำลงไปในหม้อน้ำจนเต็ม จากนั้นทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้สัก ประมาณ 15-20 นาที จากนั้นทิ้งไว้จนเครื่องยนต์เย็นลง เมื่อเครื่องเย็นลงแล้วให้เปิด หางปลาใต้หม้อน้ำ และฝาหม้อน้ำด้วย จากนั้นเติมน้ำสะอาดเข้าไปในหม้อน้ำและสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วย พร้อมทั้งเร่งเครื่องเป็นช่วงๆ เพื่อจะทำเป็นการล้างและถ่ายน้ำมันเครื่องให้หมด ทำเช่นนี้ไปจน น้ำใสและผงสักฟอกหมดไม่มีฟอง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้นำน้ำมันหล่อเย็นและน้ำสะอาดใส่ไปในหม้อน้ำ เพียงเท่านี้ก็เสร็จขั้นตอนการล้างหม้อน้ำรถยนต์แล้ว และเหตุที่ต้องใช้ผงสักฟอกแทนน้ำยาล้างหม้อน้ำอาจจะมีส่วนผสมของสารเคมีที่จะสามารถ กัดกร่อนหม้อน้ำได้และเครื่องยนต์ของเราได้ บางทีอาจจะทำให้เครื่องยนต์ของเราเสียหายได้

Leave a Reply